11 dana hotel i prevoz
Cena
€325 HB na plaži po person
Trajanje
11 dana 10 noći
Destinacija
Više od 1
  • Informacije
  • Galerija
  • Slične ponude
Paket aranžman prevoz + smeštaj 2023 Svi hoteli iz naše ponude imaju “Besplatne ležaljke i suncobrane na plaži i bazenu” (Cene u tabeli su izražene po osobi) SARIMSAKLI MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR HOTEL Bus 29.05. 8.06. 18.06. 28.06. 8.07. 18.07. 28.07. 7.08. 17.08. 27.08. 6.09. 16.09. Početak smene 30.05. 9.06. 19.06. 29.06. 9.07. 19.07....

Šta je uključeno

Destinacija
Sarimsakli , Turska Otkrijte destinacije

Paket aranžman prevoz + smeštaj 2023
Svi hoteli iz naše ponude imaju
“Besplatne ležaljke i suncobrane na plaži i bazenu”
(Cene u tabeli su izražene po osobi)

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

MARE 3*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/2+2

HB

325

365

430

499

499

499

510

510

505

430

385

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

185

205

238

273

273

273

278

278

275

238

215

198

3. ili 4. odrasla osoba

255

280

327

376

376

376

383

383

379

327

295

270

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

URGENC 2*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1,

HB

/

325

375

435

460

460

460

460

435

370

345

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina

/

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

/

185

210

240

253

253

253

253

240

208

195

178

3. ili 4. odrasla osoba

/

255

288

330

348

348

348

348

330

285

267

243

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

SEZER 3*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1,

HB

/

340

390

410

460

460

460

460

435

390

373

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina

/

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

/

195

218

228

253

253

253

253

240

218

209

184

3. ili 4. odrasla osoba

/

267

299

313

348

348

348

348

330

299

287

252

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

GRAND MILANO 3*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/2+2

HB

353

370

485

498

548

548

548

548

540

475

435

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

199

208

265

272

297

297

297

297

293

260

240

203

3. ili 4. odrasla osoba

273

285

365

375

410

410

410

410

404

358

330

278

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ACEM 3*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1,

HB

415

422

450

605

635

635

635

635

635

510

423

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

230

234

248

325

340

340

340

340

340

278

234

222

3. ili 4. odrasla osoba

316

321

341

449

470

470

470

470

470

383

322

304

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

VAROL 3*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1,

HB

415

422

450

605

635

635

635

635

635

510

423

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

230

234

248

325

340

340

340

340

340

278

234

222

3. ili 4. odrasla osoba

316

321

341

449

470

470

470

470

470

383

322

304

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

AMFORA 3*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1,

HB

415

422

450

605

635

635

635

635

635

510

423

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

230

234

248

325

340

340

340

340

340

278

234

222

3. ili 4. odrasla osoba

316

321

341

449

470

470

470

470

470

383

322

304

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

BUYUK BERK 4*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/2+2

HB

443

480

600

605

670

725

725

725

625

575

508

BUYUK BERK 4*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/2+2

ALL

/

543

660

665

720

785

785

785

690

635

570

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina HB-ALL

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

HB

244

263

323

325

358

385

385

385

335

310

277

256

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

ALL

/

294

353

355

383

415

415

415

368

340

308

282

3. ili 4. odrasla osoba

HB

336

362

446

449

495

533

533

533

463

428

382

345

3. ili 4. odrasla osoba

ALL

/

406

488

491

530

575

575

575

509

470

425

389

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

OLIVERA 3+*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1,

HB

465

505

628

660

698

698

698

698

690

603

538

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

HB

255

275

337

353

372

372

372

372

368

324

292

255

3. ili 4. odrasla osoba

HB

351

379

465

488

515

515

515

515

509

448

403

351

SARIMSAKLI

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR

HOTEL

Bus

29.05.

8.06.

18.06.

28.06.

8.07.

18.07.

28.07.

7.08.

17.08.

27.08.

6.09.

16.09.

Početak smene

30.05.

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

Kraj smene

9.06.

19.06.

29.06.

9.07.

19.07.

29.07.

8.08.

18.08.

28.08.

7.09.

17.09.

27.09.

Broj noćenja

Noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

MUSHO 4*

1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1,

ALL

623

648

775

935

935

935

935

935

935

910

698

1/1 soba na upit

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.Dete od 0-6 godina

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina

334

347

410

490

490

490

490

490

490

478

372

329

3. ili 4. odrasla osoba

462

480

568

680

680

680

680

680

680

663

515

454

Polasci iz svih gradova

Doplate na cene iz paket aranžmana

Bus polasci

Mesto polaska

Vreme

Novi Sad-Beograd (min. 4 osobe)

+ 20€ ADL

+ 12€ CHD

Novi Sad

Žel. stanica Lokomotiva

10:30h

Beograd

+10€ ADL

+5€ CHD

Beograd

Parking ulaz u sajam ispred hale 3

12:00h

Kolari

+10€ ADL

+5€ CHD

Kolari

Isključenje za Smederevo

12:35h

Kraljevo-Pojate (min. 4 osobe)

+15€ ADL

+10€ CHD

Pojate

Cena sa transverom

/

Požarevac

+10€ ADL

+5€ CHD

Požarevac

Isključenje za Požarevac

12:45h

Velika Plana

+10€ ADL

+5€ CHD

V.Plana

Jugopetrolova pumpa

13:00h

Batočina

+10€ ADL

+5€ CHD

Batočina

Benzinska pumpa kod kapije Šumadija

13:20h

Jagodina

+10€ ADL

+5€ CHD

Jagodina

Koral pumpa

13:35h

Ćuprija

+10€ ADL

+5€ CHD

Ćuprija

Motel pored auto puta

13:45h

Paraćin

+10€ ADL

+5€ CHD

Paraćin

Motel Tito

13:50h

Pojate

+10€ ADL

+5€ CHD

Pojate

Restoran Evropa

14:00h

Bor-Paraćin (min. 4 osobe)

+15€ ADL

+10€ CHD

Paraćin

Cena sa transverom

/

Aleksinac

/

/

Aleksinac

Jugopetrol pumpa

14:20h

Niš/Pirot

/

/

Niš

Parking kod Tempa

15:00h

 

POPUSTI I DOPLATE

Doplata za sobu 1/1: 50% u junu i septembru, 1/1: 100% u julu i avgustu.
Popust za 3. odraslu osobu u 1/3 je 30%, u 1/3+1 je minimum 3.2 cene
U hotelu Mare 1/3+1 minimum 3.5 cene
POPUSTI ZA DECU važe uz (dve odrasle osobe):
Deca: 0-6 besplatno, 6-12 godina Placaju 50% (dvoje dece 0-6 g. placa se za jedno dete 50%)
U hotelu Fila 3* i Buyuk Berk 4* deca od 0-7 godina gratis.
Hotel Mare: family rooms minimum 3.7 cene connection rooms minimum 3.7 cene
Hotel Buyuk Berk family rooms minimum 3.5 cene
Akcijske cene:Mogućnost plaćanja do kraja godine bez uvećanja

U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola, opojnih sredstava i upotreba wc-a (sem u slučaju nemogućnosti zaustavaljanja autobusa).
Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), bolest ili fizičke nedostatke putnika, kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Putnik moze da rezerviše ,,Željeno sedište’’ u autobusu uz doplatu od 15 EUR-a.Doplata za 2 spojena mesta po zelji putnika moguca je samo uz prethodnu potvrdu od strane Agencije,po ceni decije karte prevoza.

VAZNA NAPOMENA
Prtljag putnika sme da sadrzi iskljucivo rucni prtljag, stvari za licnu upotrebu i jedan kofer po punoplativoj osobi. Svi dodatni koferi, vece kese se naplacuju po tarifi prevoznika.

Za boravak do 90 dana u Turskoj, za gradjane Srbije sa biometrijskim pasosem I sa vaznoscu 6 meseci po zavrsetku putovanja nije potrebna viza, kao ni za transit kroz Bugarsku (EU). Putnici sa pasosima drugih drzava, duzni su da se raspitaju o viznom rezimu zemlje sa cijim pasosima putuju. Za maloletnu decu, obavezna saglasnost ako putuju bez jednog roditelja.

VIZNI REŽIM

 

Za boravak do 90 dana u Turskoj, za gradjane Srbije sa biometrijskim pasosem I sa vaznoscu 6 meseci po zavrsetku putovanja nije potrebna viza, kao ni za transit kroz Bugarsku (EU). Putnici sa pasosima drugih drzava, duzni su da se raspitaju o viznom rezimu zemlje sa cijim pasosima putuju. Za maloletnu decu, obavezna saglasnost ako putuju bez jednog roditelja.

 

USLOVI PLAĆANJA

 

Plaćanje celokupnog iznosa aranzmana i Bus prevoza isključivo u dinarskoj protivrednosti odabirom jednog od mogućih načina plaćanja:

Uz akontaciju od 30% ostatak gotovinom, 15 dana do polaska po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.
Uz akontaciju od 30% ostatak u jednakim mesečnim ratama svakog 10. ili 20. u mesecu u zavisnosti od početka prve uplate, zaključno sa 20.Decembra Rate koje dospevaju po izvršenoj usluzi, obavezno je polaganje čekova građana.
Preko AD zabrana na plate kod javnih društva plaćanja su moguća samo za rate po izvršenoj usluzi, tako što se uplati akontacija od 30%ostatak u gotovini u jednakim mesečnim ratama do svakog 10. ili 20. u mesecu zavisnosti od početka prve uplate,po kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate. Mogućnost plaćanja do kraja godine bez uvećanja zakljucno sa 20.12.2023.

 

PUTNO OSIGURANJE

 

Putno osiguranje je obavezno i pokriva troškove lečenja i asistencije u slučajevima bolesti, hirurške intervencije i sl. Za sve putnike koje koriste paket aranžman (autobuski prevoz i smeštaj) osiguranje plaćaju po povoljnijim, grupnim tarifama polisa Millenijum Osiguranja.

 

PROGRAM PUTOVANJA

 

Agencija ce prevoz obaviti autobusima turističke klase (klima,video,audio…). Datum polaska autobusa je dan pre početka letovanja i naznačeno je u koloni sa oznakom bus. Mesto polaska nalazi se u koloni autobuski prevoz. Putnik je dužan da proveri tačno vreme polaska.

1. dan – polazak putnika sa parkinga preko puta buvlje pijace na Novom Beogradu, putovanje do Sarimsaklija preko Nisa, Pirota, Dimitrovgrada do Bugarske. Nocna voznja kroz Bugarsku sa kracim usputnim odmorima.

2. dan – Ulazak u Tursku prelazak trajektom Dardaneli nastavak puta do Sarimsaklija dolazak u prepodnevnim satima. Smeštaj u izabrani hotel najkasnije u 14h po lokalnom vremenu. Slobodno vreme. Boravak u Sarimsakliju u odabranom hotelu

12. dan – Napuštanje hotela slobodno vreme u popodnevnim satima polazak za Srbiju oko 15h. Noćna vožnja kroz Bugarsku i u prepodnevnim satima dolazak u Srbiju.

 

VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PROPISANI OD STRANE ORGANIZATORA

Grand Holiday Aleksinac Knjaza Miloša 27 018/804- 004

Grand Holiday Mladenovac Kralja Petra I 319, Zgrada grafike 011/8238-395

Booking 018/804-004 060/6655-311 www.grandholiday.info bookinggrandholiday@gmail.com

Podeli:
From €454€
From €410€
From €255€
From €238€
5%
From €240€
2 Noći Čanakele + 9 noči Kušadasi
From €267 super cena
kompletan cenovnik 11 dana
From €169 hotel+prevoz
13 dana 10 noći
Kontakt
Adresa:
Knjaza Miloša 27, 18220 Aleksinac
Telefon:
+381 18 804 004,
+381 60 66 55 311
Email:
bookinggrandholiday@gmail.com,
grandholiday@gmail.com

Zapratite nas na socijalnim mrežama: