14.04. - 18.04.2020. / 30.04. - 04.05.2020.
Cena
€85 per person
Trajanje
5 dana
Destinacija
Putovanja
Putnika
50+
 • Informacije
 • Ostale informacije
 • Program putovanja
 • Galerija
 • Slične ponude
 • Lokacija
Venecija VENECIJA-PADOVA-LIDO DI JESOLO-VERONA-TRST -PALMANOVA AUTLET 5 dana 2 noći 14.04. – 18.04.2020. / 30.04. – 04.05.2020. / 06.11. – 10.11.2020. Cena aranžmana izražena u evrima po osobi (prevoz i smeštaj): Termin putovanja Beograd  Niš Jagodina Leskovac Prokuplje Novi Sad Zaječar Bor,Kraljevo,V.banja Pirot Vranje 14.04. – 18.04.2020. 95/85* 99/89* 109/99* 115/105* 119/109* 30.04. – 04.05.2020....

Šta je uključeno

Destinacija
Putovanja Otkrijte Putovanja
Cena uključuje
 • Doručak
 • Hotel
 • Pratioca grupe
 • Prevoz
Cena ne uključuje
 • Fakultativne izlete
 • Obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje

Venecija

VENECIJA-PADOVA-LIDO DI JESOLO-VERONA-TRST -PALMANOVA AUTLET
5 dana 2 noći
14.04. – 18.04.2020. / 30.04. – 04.05.2020. / 06.11. – 10.11.2020.

Cena aranžmana izražena u evrima po osobi (prevoz i smeštaj):

Termin putovanja Beograd  Niš Jagodina Leskovac Prokuplje Novi Sad Zaječar Bor,Kraljevo,V.banja Pirot Vranje
14.04. – 18.04.2020. 95/85* 99/89* 109/99* 115/105* 119/109*
30.04. – 04.05.2020. 95/85* 99/89* 109 99* 115/105* 119/109*
06.11. – 10.11.2020. 105/95* 109/99* 119/109* 125/115* 129/119*

Cena izražena sa zvezdom (*) važi za uplate aranžmana 100% prilikom rezervacije. Broj osoba za uplate sa popustom ograničen.
ZA ORGANIZOVANE GRUPE TERMIN POTOVANJA PO IZBORU!

Za polaske iz Pirota, Vranja Prokuplja, Bora, Zaječara, Kragujevca i Novog Sada minimalni broj putnika je 15 za polazak busa iz ovih gradova. A ukoliko se iz ovih gradova prijavi manji broj putnika, polazak se može realizovati u vidu transfera kombijem ili mini busom do autoputa ali tada mora biti minimum 4 putnika za realizaciju transfera.

Doplate i popusti: Deca do 5.99 g. u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 50 %, od 6-11.99 g. popust 40%. Doplata za 1/1 45%.
Aranžman obuhvata:

 • Prevoz turističkim autobusom (tv,video i audio oprema, klima),
 • Dva noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u Lido di Jesolu u hotelu sa 3*. Tačna lokacija i ime hotela će biti saopštena najkasnije 5 dana od termina polaska. Putnici su u obavezi da se sami informišu o tačnom nazivu hotela koji će biti objavljen na www.grandholiday.info.
 • Smeštaj u 1/2, i 1/3 sobama,
 • Razgledanja i obilaske prema programu,
 • Usluge pratioca grupe tokom putovanja, Usluge lokalnih vodiča-Agencijske usluge

Aranžman ne obuhvata:

 • Putno zdravstveno osiguranje
 • individualne toškove
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje

Fakultativne programe:

 • Vožnja brodom ( Venecija ) – 20 €, deca do 12 godina 15€
 • Verona i Padova(celodnevni izlet)– 25 €, deca do 12 godina 15€

Rezervacija sedišta u Autobusu: 1.red 30 evra, 2.red 25 evra, 3 red 20 evra, 4 i 5 red 15 evra po osobi.

Mogući način plaćanja: evro se obračunava po srednjem kursu Narodne banke Srbije,na dan uplate.

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja
 2. 40% prilikom rezervacije, ostatak u tri jednake mesečne rate čekovima građana ili administrativnom zabranom

Više o ovom aranžmanu

UPUTSTVA I NAPOMENE:

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.

Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.Objašnjenje: kontinentalni švedski sto –manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti(npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 –8 nedelja unapred. Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnihpropisa s tim u vezi!

Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Agencija će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Agencija ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta. Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NSPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA GRAND HOLIDAY
Organizator putovanja GRAND HOLIDAY licenca OTP 373/2020
Program putovanja br.1 od 05.02.2019.g

 • 1. dan
 • 2. dan
 • 3. dan
 • 4. dan
 • 5. dan
1. dan

Polazak

Polazak iz Leskovca, Niša, Bora.. (oko 16h). Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja.

2. dan

TRST - PALMANOVA

Dolazak u Trst. Panoramski obilazak: Srpska crkva Sv.Spiridon, Ponte Roso...Slobodno vreme. Nakon toga krecemo za Palmanova outlet centar www.palmanovaoutlet.it. Slobodno vreme za šoping. Nastavak putovanja do Lido di Jesola. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan

LIDO DI JESOLO – VERONA-PADOVA – LIDO DI JESOLO

Doručak. Fakultativni obilazak grada ljubavi Verone. Panoramski obilazak istorijskog centra grada: Trg Bra, Rimska Arena, El Liston, palata Barbieri, Via Mazzoni, Trg Bilja (Erbe), palata Mafei, Domus Mercatorum, toranj Lamberti, “Berlina”, Stub srama, Trg Sinjorija sa spomenikom Dante Aligijeriju, Julijina kuća sa čuvenim balkonom i statuom. Slobodno vreme.polazak za Padovu,obilazak grada. U večernjim časovima povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.

4. dan

LIDO DI JESELO - VENECIJA - SRBIJA

Doručak. Dolazak u luku Punto Sabbioni. Fakultativno: Vožnja brodićem od luke Punto Sabioni do istorijskog centra Venecije. Panoramski obilazak: Tamnica u kojoj je bio zatočen čuveni Kazanova, legende o Mostu Uzdaha, panoramski pogled na crkvu Sv.Đorđa na istoimenom ostrvu, palata Zeka (nekadašnja kovnica mletačkih cekina), “Stubovi smrti”, Duždeva palata – sedište moći Mletačke republike, Biblioteka u kojoj se čuva kompletno delo pesnika Petrarke, Trg Sv.Marka, Bazilika Sv.Marka, Prokurati, kafe “Florian”, Zvonik, Astronomski sat… Šetnja do obala Kanala Grande. Razgledanje prelepog Ponte Rialta i šetnja živopisnim sestijerima Venecije, San Polo, Santa Kroće i Dorsoduro. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju.

5. dan

Dolazak u Srbiju

Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim satima.

24.6./28.8./9.9.
From €65
23.07.
From €175

Kontakt
Adresa:
Knjaza Miloša 27, 18220 Aleksinac
Telefon:
+381 18 804 004,
+381 60 66 55 311
Email:
bookinggrandholiday@gmail.com,
grandholiday@gmail.com

Zapratite nas na socijalnim mrežama:

Close

Venecija - Padova - Lido Di Jesolo - Verona - Trst - Palmanova autlet

Price
€85 per person
Duration
5 dana
Destination
Putovanja
Travellers
50+