03.04.2020. / 05.04.2020.
Cena
€85 po person
Trajanje
4 dana
Destinacija
Putovanja
Putnici
50+
 • Informacije
 • Ostale informacije
 • Program putovanja
 • Galerija
 • Slične ponude
 • Lokacija

Aranžman obuhvata

Destinacija
Putovanja Otkrijte Putovanja
Cena obuhvata
 • Hotel
 • Pratioca grupe
 • Prevoz
Cena ne obuhvata
 • Boravišnu taksu
 • Obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje

SALCBURG & HALŠTAT (Salzburg & Hallstatt)

03.04. – 05.04.2020.

Salzburg je 4ti po veličini grad u Austriji, smesten u sredisnjem delu drzave. Poznat po starom jezgru u baroku koji je jedan od najočuvanijih u Evropi. Zbog toga je i gradsko jezgro uvrsteno na listu kulturne baštine Uneska. Poznat je i kao grad klasicne muzike najvise zahvaljujuci tome sto se tu rodio Volfgan Amadeus Mocart.

CENA ARANZMANA PO OSOBI: 85e

Doplata za polazak iz Bora i Zaječara, Kraljeva, Čačka, Trstenika, Leskovca, Prokuplja…. 10e (za polaske iz ovih gardova potrebno je minimum 6 prijavljenih putnika)

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz autobusima turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama
 • Smeštaj u hotelu sa 3* u Salcburgu na bazi noćenja sa doručkom ( dvokrevetne i trokrevetne sobe, doplata za jednokrevetnu sobu, kontinentalni doručak – švedski sto)
 • Organizacija i realizacija programa putovanja
 • Obilazak Halštata sa vodičem/pratiocem grupe
 • Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe tokom čitavog putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 5 dana pred put) ***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice***
 • Boravišnu taksu (koja se placa na licu mesta na recepciji hotela)
 • Individualne troškove u hotelu i za vreme putovanja
 • Ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Doplata za 1/1 sobu 50%
 • Fakutaltivne izlete
 • Obliazak Salcburga sa lokalnim vodičem 5e

Moguci nacin placanja: evro se obracunava po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja
 2. 40% prilikom rezervacije, a ostatak na tri jednake rate čekovima građana ili administrativnom zabranom

NAPOMENE:

 • Sadržaj obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika) (minimalni broj putnika za fakultativne izlete je 30).
 • Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre polaska na put.
 • Program je radjen na bazi minimum 50 plativih putnika. U slucaju nedovoljnog prijavljenog broja rok za otkaz je 7 dana pre pocetak putovanja. Organizator ovog putovanja je T.A. Grand Holiday Licenca OTP 373/2020, Kat A25 Wbsajt: grandholiday.info

Više o aranžmanu

UPUTSTVA I NAPOMENE:

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.

Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.Objašnjenje: kontinentalni švedski sto –manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti(npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 –8 nedelja unapred. Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnihpropisa s tim u vezi!

Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Agencija će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Agencija ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta. Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NSPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA GRAND HOLIDAY
Organizator putovanja GRAND HOLIDAY licenca OTP 373/2020
Program putovanja br.1 od 05.02.2019.g

 • 1. dan
 • 2. dan
 • 3. dan
 • 4. dan
1. dan

Polazak

Polazak iz Niša u dogovoreno vreme (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje). Noćna vožnja autoputem kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i regulisanja graničnih i carinskih formalnosti.

2. dan

Dolazka u Halštat u prepodnevnim časovima

Dolazka u Halštat u prepodnevnim časovima. Halštat se nalazi na obali istoimenog jezera iznad koga se uzdižu vrhovi Alpa. Obilazak mesta koje je jedno od najpoznatijih fotografskih motiva Austrije, mestašce s ribarskim kućama koje je poznato po arheološkom nalazištu keltske kulture. Okružen je bujnim alpskim planinama, a pored divnog pejsaža i očuvane prirode, prava atrakcija su i istorijske znamenitosti Halštata: Župna crkva Vaznesenja koja je sagrađena 1505. godine, podzemno groblje Karner u kojem se nalazi kosturnica iz XVI veka, Halštat muzej koji ima drugu najveću kolekciju na svetu umetničkih dela halštatske kulture… Slobodno vreme. Polazak za Salcburg i odlazak do izabranog hotela. Smeštaj u hotel i slobodno vreme za individualni večernji obilazak grada. Noćenje.

3. dan

Obilazak Salcburga u pratnji vodiča

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Salcburga u pratnji vodiča: Pešačka tura kroz Mocartovo rodno mesto i jednog od najlepših gradova srednje Evrope: Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova kuća, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu… Slobodno vreme za potpuni užitak u gradu sa razglednica, kaficu i čaj, fotkanje, šetnju… U popodnevnim satima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika.

4. dan

Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima

Dolazak u Niš na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima,  zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

199
From €229
14.04. - 18.04.2020. / 30.04. - 04.05.2020.
From €85
10.04. - 13.04.2020. / 07.11. - 10.11.2020
From €75
06.03. - 08.03.2020. / 23.10. - 25.10.2020.
From €49
06.03. - 08.03.20 / 09.10. - 11.10.20
From €55
27.03.- 30.03.2020. / 09.10. - 12.10.2020
From €75
03.04.-06.04.2020. / 16.10. -19.10.2020.
From €65
29.04.–04.05. / 06.11.-11.11.20.
From €129
30.04. - 04.05.2020., 06.11.-10.11.2020.
From €115
29.04.-04.05. / 06.11.-11.11.20
From €189 €169
01.10.2021.
From €449 €379

https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/aphrodi.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i2.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/b2b.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/halkidikihotel-gr.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/milenijum.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i1.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/fortuniviatges-com.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/transport.png?fit=220%2C100&ssl=1
Kontakt
Adresa:
Knjaza Miloša 27, 18220 Aleksinac
Telefon:
+381 18 804 004,
+381 60 66 55 311
Email:
bookinggrandholiday@gmail.com,
grandholiday@gmail.com

Zapratite nas na socijalnim mrežama:

Close

Salcburg i Halštat

Cena
€85 po person
Trajanje
4 dana
Destinacija
Putovanja
Putnici
50+

  Popunite obrazac za rezervaciju. Obavezna polja su označena *