29.04.–04.05. / 06.11.-11.11.20.
Cena
€129 po person
Trajanje
6 dana
Destinacija
Putovanja
Putnici
50+
 • Informacije
 • Ostale informacije
 • Program putovanja
 • Galerija
 • Slične ponude
 • Lokacija

Aranžman obuhvata

Destinacija
Putovanja Otkrijte Putovanja
Cena obuhvata
 • Doručak
 • Pratioca grupe
 • Predstavnika tokom boravka
 • Prevoz
Cena ne obuhvata
 • Fakultativne izlete
 • Osiguranuje

Lombardija

Milano – Bergamo – jezero Como – Lugano – Djenova – Monca
6. dana bus
29.04. – 04.05.2020.
06.11. -11.11.2020.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:

 • ZA POLASKE IZ NISA, ALEKSINCA, POJATA….135 €
 • ZA POLASKE IZ BORA, ZAJEČARA, ČAČKA, KRALJEVA….149 €
 • ZA POLASKE IZ BEOGRADA, KOLARA, PEĆINACA…129 €

Doplate i popusti: Deca do 5.99 g. u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 50 % ,od 6-11.99 g. popust 40%. Doplata za 1/1 50%.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (tv,video i audio oprema, klima)
 • Smeštaj u hotelu sa 3*u 1/2, i 1/3 sobama,na bazi tri noćenja sa doručkom
 • Razgledanja i obilaske prema programu
 • Usluge pratioca grupe tokom putovanja, Usluge lokalnih vodiča-Agencijske usluge

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Individualne toškove
 • Fakultativne programe

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA

 • Izlet Lugano i jezero Komo – 25 €
 • Izlet Djenova, Serravalle – 25 €
 • Izlet Milano Night – 5 €
 • Izlet Monca I Bergamo – 20 €

Mogući način plaćanja: evro se obračunava po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

 1. 40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja
 2. 40% prilikom rezervacije, a ostatak na tri mesečne rate čekovima građana ili administrativnom zabranom.

Više o aranžmanu

UPUTSTVA I NAPOMENE:

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.

Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.Objašnjenje: kontinentalni švedski sto –manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti(npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 –8 nedelja unapred. Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnihpropisa s tim u vezi!

Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Agencija će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Agencija ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta. Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NSPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA GRAND HOLIDAY
Organizator putovanja GRAND HOLIDAY licenca OTP 373/2020
Program putovanja br.1 od 05.02.2019.g

 • 1. dan
 • 2. dan
 • 3. dan
 • 4. dan
 • 5. dan
 • 6. dan
1. dan

Polazak iz Niša oko 14.00 sati

Direktna voznja  auto putem do Beograda sa usputnim ulascima prema potrebi. Polazak iz Beograda je predvidjen u 17.00 sati. Direktna voznja preko Republike Hrvatske, Slovenije…

2. dan

do Republike Italije

Nastavak putovanja pored Venecije, Verone, Bergama do Milana. Dolazak u Milano je predvidjen u ranijim prepodnevnim satima. Razgledanje grada sa vodičem. Obilazak istorijskoj dela grada oko katedrale, Milanska Skala, spomenik Leonarda Da Vincija, galerija Vitorio Emanuelle II….Slobodno vreme za individualne aktivnosti nakon razgledanja….Nakon toga polazak za hotel. Smeštaj u hotel. Noćenje…

3. dan

Nakon dorucka u 08.30 sati polazak na fakultativni izlet za Lugano (Švajcarska) i Jezero Como

Povratak sa izleta u hotel oko 18.00 sati. Mogućnost za odlazak na fakultativni izlet Milano night (koju vodič koga smo unajmili za Vašu grupu toplo preporučuje jer Vas vodi do jednog od najlepših delova Milana sa prelepim restoranima i kafićima) Nakon izleta odlazak u hotel. Noćenje…

4. dan

Polazak u 08.00 sati na fakultativni izlet za Djenovu

Nakon dolaska u Djenovu , razgledanje grada sa vodičem, nakon toga slobodno vreme za individualne aktivnosti.. Polazak do Outleta Serravalle u 15.30 sati Boravak u Outletu do 19.30 sati. Povratak u hotel. Nakon izleta odlazak u hotel.  Noćenje.

5. dan

Individualne aktivnosti ili polazak na poludnevni fakultativni izlet do Bergama

Dorucak. Napustanje hotela. Transfer do centra Milana. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili polazak na poludnevni fakultativni izlet do Bergama. Po dolasku sledi odlazak do gornjeg grada (Citta Alta) sa funikularom i razgledanje istorijskog centra: bazilika Santa Maria Maggiore – remek delo lombardijskog baroka, Krstionica Sv. Jovana, palata Regiona, Zvonik....Slobodno vreme. Odlazak do Monce. Po dolasku sledi organizovani obilazak grada uz razgledanje: veličanstvena katedrala, Lavlji most na reci Lambro, Kraljevska vila sa veličanstvenim parkom...Slobodno vreme. Povratak u Milano I nastavak putovanja ka Srbiji. Noćna vožnja preko Slovenije I Hrvatske.

6. dan

Rep. Srbija

Rep. Srbija, gde je dolazak predvidjen u jutarnjim satima. Zavrsetak programa.

199
From €229
14.04. - 18.04.2020. / 30.04. - 04.05.2020.
From €85
10.04. - 13.04.2020. / 07.11. - 10.11.2020
From €75
06.03. - 08.03.2020. / 23.10. - 25.10.2020.
From €49
06.03. - 08.03.20 / 09.10. - 11.10.20
From €55
27.03.- 30.03.2020. / 09.10. - 12.10.2020
From €75
03.04.-06.04.2020. / 16.10. -19.10.2020.
From €65
03.04.2020. / 05.04.2020.
From €85
30.04. - 04.05.2020., 06.11.-10.11.2020.
From €115
29.04.-04.05. / 06.11.-11.11.20
From €189 €169
01.10.2021.
From €449 €379
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/aphrodi.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i2.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/b2b.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/halkidikihotel-gr.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/milenijum.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i1.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/fortuniviatges-com.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/transport.png?fit=220%2C100&ssl=1
Kontakt
Adresa:
Knjaza Miloša 27, 18220 Aleksinac
Telefon:
+381 18 804 004,
+381 60 66 55 311
Email:
bookinggrandholiday@gmail.com,
grandholiday@gmail.com

Zapratite nas na socijalnim mrežama:

Close

Lombardija - Milano - Bergamo - Jezero Como - Lugano - Djenova - Monca

Cena
€129 po person
Trajanje
6 dana
Destinacija
Putovanja
Putnici
50+

  Popunite obrazac za rezervaciju. Obavezna polja su označena *