1. Dete do 7g. 50€ 2. Dete 13g. 162€
Cena
€258 BB hotel+prevoz po person
Trajanje
10 noći 11 dana
Destinacija
Kušadasi
Putnici
400m od plaže
 • Informacije
 • Ostale informacije
 • Program putovanja
 • Galerija
 • Slične ponude
 • Lokacija

Aranžman obuhvata

Destinacija
Kušadasi Otkrijte Kušadasi
Cena obuhvata
 • Bazen
 • Doručak
 • Dvorište
 • Fen
 • Hotel 10 noći 11 dana
 • Kafe bar
 • Klima
 • Kuhinja
 • Kupatilo
 • Ležaljke
 • Lift
 • Lobi bar
 • Najam apartmana za 10 noći 11 dana.
 • Parking
 • Peškire
 • Peškiri
 • Pratioca grupe
 • Predstavnika tokom boravka
 • Prevoza sa uključenim trajektom preko moreuza Dardaneli (oko 30 min)
 • Restoran
 • Sef uz doplatu
 • Telefon
 • Terasa
 • TV
 • TV salu
 • Wifi
 • Zamena posteljine
Cena ne obuhvata
 • Obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje

Hotel Dabaklar 4* Kušadasi Nalazi se u centru grada, na udaljenosti od oko 400m od gradske plaže. U blizini je tzv. Džuma pazara i nalazi se pored glavne stanice minibuseva (dolmuša), koji saobraćaju ka plažama Kušadasija. Hotel Dabaklar je okružen restoranima koji pružaju kvalitetnu i pristupačnu uslugu. Sobe su klimatizovane i opremljene su televizorom, telefonom, mini barom i terasom. U sklopu hotela se nalaze recepcija sa sefovima, TV-salon, bar, restoran, kao i bazen sa ležaljkama i suncobranima. Usluga u hotelu je na bazi polupansiona.

Cena je izražena po osobi na bazi smeštaja u izabranom hotelu sa izabranom uslugom na 10 noći 11 dana , prevozom i traektom za polaske iz Beograda. Popust za individualni prevoz – 40€ po osobi.

doplata za polaske iz Zaječar, Bor, Novi Sad, Prokuplje , Leskovac 15€

Autobuski polasci dan ranije u odnosu na datum iz tabele.

VAŽNO: Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci od datuma povratka sa destinacije!

Cena aranžmana obuhvata:

 • 10 noćenja u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge
 • usluge predstavnika agencije / inopartnera na destinaciji
 • trajekt preko moreuza Dardaneli
 • autobuski prevoz

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • troškove međunarodnog putnog / zdravstvenog osiguranja
 • troškove fakultativnih izleta (plaćaju se na licu mesta predstavniku agencije/inopartneru)
 • dodatne usluge u hotelu
 • individualne troškove putnika

Hotel Dabaklar 4* Kušadasi

polazak

25.06.

05.07.

15.07.

25.07.

04.08.

14.08.

24.08.

03.09.

13.09.

boravak

26.06.

06.07.

06.07.

16.07.

16.07.

26.07.

26.07.

05.08.

05.08.

15.08.

15.08.

25.08.

25.08.

04.09.

04.09.

14.09.

14.09.

24.09.

DABAKLAR 4* HB

288

396

396

396

396

396

342

288

277

Dete do 7 god

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Dete od 7-12.99 god

186

240

240

240

240

240

213

186

180

Doplata za 3 osob

227

302

302

302

302

302

264

227

219

Više o aranžmanu

Opšte napomene:

 • Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum ulaska u hotel.
 • U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola, postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što se ne smatra, promenom aranžmana. Za razliku od naše, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! Količina i izbor hrane zavise od kategorije hotela!
 • Sva vremena polazaka i povrataka su sklona promeni.
 • Svaki putnik mora imati svoje mesto u autobusu.
 • Putnici potpisivanjem ugovora automatski prihvataju mesto u autobusu koje im odredi agencija organizator putovanja.
 • Svaki putnik ima pravo da u autobus unese jedan komad ručnog prtljaga (npr ranac, mala torba ili manji kofer) koji se moze smestite u galeriju (odeljak za prtljag iznad sedišta) i jedan kofer/torbu koji/koja se pakuje u prtljažnik autobusa. Svaki dodatni ručni kofer/torba u galeriji se naplaćuje 10€ po komadu. Svaki dodatni kofer/torba u prtljažniku se naplaćuje 20€ po komadu.
 • U sobe se ulazi prvog dana boravka između 12.00h i 15 h i napuštaju se u 10.00h zadnjeg dana boravka!!!
 • Fakultativne izlete na destinaciji organizuje inopartner agencije. Na kvalitet realizacije agencija organizator putovanja ne može da utiče
 • Vreme rada klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja
 • Usluga AI (sve uključeno) podrazumeva neograničeno konzumiranje jela i domaćih pića iz ponude hotela kao i određene hotelske usluge
 • Usluga polupansion podrazumeva ishranu tipa švedskog stola (u ishrani preovlađuje mediteranski tip ishrane što podrazumeva manje količine mesnih proizvoda a veći izbor salata i testa)
 • Usluga noćenje sa doručkom podrazumeva uslugu švedskog stola (Turska kuhinja spada u mediteranski tip gde se posluzuje pretežno povrće)
 • Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije

Mogući način plaćanja: euro se obračunava po srednjem kursu NBS banke,na dan uplate.

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja.
 2. 40% rezervacija, 60% administrativnom zabranom na jednake rate do 01.10.2021.g. Uz uvećanje 2%(devizna klauzula).
 3. 40% rezervacija, 60% administrativnom zabranom na jednake rate do 01.10.2021.g. Uz uvećanje 7%.
 4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 01.12.2021. uz uvećanje 7%.
 5. 30% prilikom rezeracije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka.

Fakultativni izleti: su uvek organizovani od strane lokalne turističke agencije koja je partner GRAND HOLIDAY-a u letovalištu. GRAND HOLIDAY nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenih fakultativnih programa i prema OUP nije odgovoran za njihovo izvođenje , te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja, odnosno nadležnim turističkim službama zemlje u kojoj borave!

PREDSTAVNICI, UPUTSTVA I NAPOMENE GRAND HOLIDAY-a: Predstavnik je osoba koja je angažovana od strane GRAND HOLIADY-a ( ili lokalnog predstavnika, agencije koja zastupa GRAND HOLIDAY) prilikom dolaska i tokom boravka gostiju. Pored ličnog kontakta, koji je utvrđen prema nedeljnom rasporedu, svaki putnik u slučaju nagle potrebe ima mogućnost kontakta sa predstavnikom putem mobilnog telefona ili u prostorijama lokalne agencije - agenta. Sve važne informacije predstavnik ostavlja na info tabli, koja se nalazi na ulazu u objekat, ili na mestu koje je predviđeno za ostavljanje informacija u hotelima. U slučaju bilo kakvog problema vezanog za smeštaj, gosti su dužni da prvog dana boravka obaveste predstavnika o postojećem problemu.Predstavnik je dužan da angažuje ljude koji su zaduženi za servis i da otklone nastale probleme, na vremenski period i brzinu odklanjanja problema Grand Holiday nemože da utiče(zavisi od dostupnosti dostupnih servisera u datom momentu). Putnici sve primedbe mogu da pismenim putem daju predstavniku agencije prvog dana(u dva primerka, svakoj strani po jedan potpisan od strane putnika i predstavnika Grand Holiday-a,ovaj dokumenat jedini validan za odštetni zahtev putnika nakon letovanja). U sobe se ulazi prvog dana posle 14h, a sobe se napoštaju zadnjeg dana do 9h. Putnici za vreme boravka sami održavaju hiogijenu u sobama. Svu nanetu štetu sobama prilikom letovanja putnici su dužni da plate ino partneru ili vlasniku objekta!!! Agencija zadržava pravo da od putnika izvrši potraživanje i naplatu nanete štete sobi ili objektu od nosioca ugovora putovanja i nakon povratka putnika u zemlji. Za ovaj spor nadležan je Opštinski sud u Aleksincu.Primedbe na smeštaj tokom i na kraju perioda letovanja, neće biti razmatrane.

VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni. Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon. Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….),kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.

Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi! Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Agencija ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera. Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta. Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

VAŽNO: Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.
- Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržavapravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre putovanja.

Autobuski prevoz:
Organizovan je visokopodnim ili spratnim autobusima sa klimatizacijom, video i audio opremom.Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski i isključivo na osnovu redosleda prijava . U izuzetnim situacijama možemo da „rezervišemo“ određeno mesto u autobusu ali samo za privilegovane osobe kao npr. invalide ili trudnice. Na polazak naznačen u tabeli , treba doći najkasnije 20 minuta pre naznačenog vremena polaska. Svaki autobus poseduje informativnu tablicu sa natpisom GRAND HOLIDAY.

Tokom vožnje autobusom pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava je najstrože zabranjeno.Pauze tokom putovanja se prave kod većih motela u razmacima od 3-4 sata. Klimatizacija u autobusu tokom letnjih meseci daje odgovarajuću temperaturu za vreme vožnje, a samim tim podnosi komfor putovanja. Međutim tokom najvećih vrućina u julu i avgustu , hlađenje za neke osobe može biti nezadovoljavajuće. Organizator putovanja nije u stanju da predvidi dužinu zadržavanja na granicama radi pasoških i carinskih formalnosti niti da utiče na redosled prelaska autobusa na graničnim prelazima. Nakon dolaska autobusa u letovalište , zbog ograničenih uslova manevra , uskih ulica i saobraćajnih propisa, autobus će se parkirati što je moguće bliže smeštajnom objektu. Organizator nije u obavezi da obezbedi prevoz ili prenos prtljaga od/do mesta parkiranja autobusa do smeštajnog objekta.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NSPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

 • 1. dan
 • 2. - 11. dan
 • 12. dan
 • 13. dan
1. dan

Polazak

Sastanak putnika u Beogradu / Nišu na dogovorenom mestu u dogovoreno vreme, minimum pola sata pre predviđenog vremena za polazak. Tačno vreme i mesto polaska biće definisano dan pred put. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. - 11. dan

Smeštaj u izabrani hotel na bazi izabrane usluge

Smeštaj u izabrani hotel na bazi izabrane usluge. Smeštaj u hotel je posle 14:00h po turskom vremenu. Postoji mogućnost ranijeg ulaska ukoliko su sobe spremne. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

12. dan

Napuštanje hotela najkasnije do 09:00h

Napuštanje hotela najkasnije do 09:00h po turskom vremenu. Polazak za Srbiju u dogovoreno vreme. Noćna i dnevna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti

13. dan

Dolazak na mesto polaska

Dolazak na mesta polazaka u prepodnevnim / popodnevnim časovima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj usluge.

dete do 7g 60€ dete do 13g -40%
From €348 €279 HB na plaži
13 dana najbolja cena
1. Dete do 7g. 60€ 2. Dete 13g. 186€
From €288 - 396
1. Dete do 7g. 60€ 2. Dete 13g. 192€
From €299 HB hotel+prevoz
From €359-599
4./7./11. Jun : 11./13./15. Septembar
From €279 €249 -259 htl 3*
1. Dete do 7g. 60€ 2. Dete 13g. 174€
From €264 HB hotel+prevoz
1. Dete do 7g 60€ 2. Dete do 13g 186€
From €288 HB hotel+prevoz
1. Dete do 7g 60€ 2. Dete do 13g 132€
From €179 BB hotel+prevoz

https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/aphrodi.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i2.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/b2b.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/halkidikihotel-gr.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/milenijum.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i1.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/fortuniviatges-com.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/transport.png?fit=220%2C100&ssl=1
Kontakt
Adresa:
Knjaza Miloša 27, 18220 Aleksinac
Telefon:
+381 18 804 004,
+381 60 66 55 311
Email:
bookinggrandholiday@gmail.com,
grandholiday@gmail.com

Zapratite nas na socijalnim mrežama:

Close

Hotel Dabaklar 4* Kušadasi

Cena
€258 BB hotel+prevoz po person
Trajanje
10 noći 11 dana
Destinacija
Kušadasi
Putnici
400m od plaže

  Popunite obrazac za rezervaciju. Obavezna polja su označena *