1. Dete do 7g. 60€ 2. Dete 13g. 192€
Cena
€299 HB hotel+prevoz po person
Trajanje
10 noći 11 dana
Destinacija
Kušadasi
Putnici
200m od plaže
 • Informacije
 • Ostale informacije
 • Program putovanja
 • Galerija
 • Slične ponude
 • Lokacija

Aranžman obuhvata

Destinacija
Kušadasi Otkrijte Kušadasi
Cena obuhvata
 • Bazen
 • Dečije igralište
 • Fen
 • Hotel 10 noći 11 dana
 • Kafe bar
 • Klima
 • Ležaljke
 • Lift
 • Lobi bar
 • Najam apartmana za 10 noći 11 dana.
 • Peškire
 • Polupansion
 • Pratioca grupe
 • Predstavnika tokom boravka
 • Prevoza sa uključenim trajektom preko moreuza Dardaneli (oko 30 min)
 • Recepcija
 • Restoran
 • Sef uz doplatu
 • Telefon
 • Terasa
 • Terase pogled more
 • TV salu
 • Wifi
 • Zamena posteljine
Cena ne obuhvata
 • Obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje

Hotel Blue Sea 3* Kušadasi – se nalazi u popularnom turističkom mestu Kušadasi. Udaljenost od plaže Ladies beach je 200 metara. Hotel ima otvoren bazen sa barom, lobi, saunu, kao i restoran. Gosti hotela dobijaju besplatan WiFi, koji je dostupan u lobiju. Hotel ima i sefove, koji se nalaze na recepciji uz doplatu na licu mesta. Sve sobe su izuzetno opremljene, sadrže kupatilo, klima uređaje (korišćenje klime je uračunato u cenu), mini bar, fen, TV, telefon i terase sa pogledom na more. Usluga hotela je na bazi polupansiona.

Cena je izražena po osobi na bazi smeštaja u izabranom hotelu sa izabranom uslugom na 10 noći 11 dana , prevozom i traektom za polaske iz Beograda. Popust za individualni prevoz – 40€ po osobi.

doplata za pšolaske :

Novi Sad , Leskovac, Prpkuplje 10€, Bor Zaječar 20€

VAŽNO: Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci od datuma povratka sa destinacije!

  bus polazak 05.06. 15.06. 25.06. 05.07. 15.07. 25.07. 04.08. 14.08. 24.08. 03.09. 13.09.
  ulaz – izlaz 06.06-

16.06.

16.06-

26.06.

26.06-

06.07.

06.07-

16.07.

16.07-

26.07.

26.07-

05.08.

05.08-

15.08.

15.08-

25.08.

25.08-

04.09.

04.09-

14.09.

14.09-

24.09.

HOTEL dana – noći 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10
 BLUE SEA 3*  HB         300 300   348 348  348  348 300 300 252
3. odrasla osoba        235 235   269 269  269  269 235 235 210
Dete 0-6,99        60 60   60 60  60  60 60 60 60
Dete 7-12,99       192  192 216 216 216  216 192 192 174
MAX broj osoba po smeštajnoj jedinici 3adl ili 2adl+2chd do 2,99 godina

Cena aranžmana obuhvata:

 • 10 noćenja u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge
 • usluge predstavnika agencije / inopartnera na destinaciji
 • trajekt preko moreuza Dardaneli
 • autobuski prevoz

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • troškove međunarodnog putnog / zdravstvenog osiguranja
 • troškove fakultativnih izleta (plaćaju se na licu mesta predstavniku agencije/inopartneru)
 • dodatne usluge u hotelu
 • individualne troškove putnika

Hotel Blue Sea 3* Kušadasi

Više o aranžmanu

Opšte napomene:

 • Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum ulaska u hotel.
 • U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola, postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što se ne smatra, promenom aranžmana. Za razliku od naše, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! Količina i izbor hrane zavise od kategorije hotela!
 • Sva vremena polazaka i povrataka su sklona promeni.
 • Svaki putnik mora imati svoje mesto u autobusu.
 • Putnici potpisivanjem ugovora automatski prihvataju mesto u autobusu koje im odredi agencija organizator putovanja.
 • Svaki putnik ima pravo da u autobus unese jedan komad ručnog prtljaga (npr ranac, mala torba ili manji kofer) koji se moze smestite u galeriju (odeljak za prtljag iznad sedišta) i jedan kofer/torbu koji/koja se pakuje u prtljažnik autobusa. Svaki dodatni ručni kofer/torba u galeriji se naplaćuje 10€ po komadu. Svaki dodatni kofer/torba u prtljažniku se naplaćuje 20€ po komadu.
 • U sobe se ulazi prvog dana boravka između 12.00h i 15 h i napuštaju se u 10.00h zadnjeg dana boravka!!!
 • Fakultativne izlete na destinaciji organizuje inopartner agencije. Na kvalitet realizacije agencija organizator putovanja ne može da utiče
 • Vreme rada klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja
 • Usluga AI (sve uključeno) podrazumeva neograničeno konzumiranje jela i domaćih pića iz ponude hotela kao i određene hotelske usluge
 • Usluga polupansion podrazumeva ishranu tipa švedskog stola (u ishrani preovlađuje mediteranski tip ishrane što podrazumeva manje količine mesnih proizvoda a veći izbor salata i testa)
 • Usluga noćenje sa doručkom podrazumeva uslugu švedskog stola (Turska kuhinja spada u mediteranski tip gde se posluzuje pretežno povrće)
 • Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije

Mogući način plaćanja: euro se obračunava po srednjem kursu NBS banke,na dan uplate.

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja.
 2. 40% rezervacija, 60% administrativnom zabranom na jednake rate do 01.10.2021.g. Uz uvećanje 2%(devizna klauzula).
 3. 40% rezervacija, 60% administrativnom zabranom na jednake rate do 01.10.2021.g. Uz uvećanje 7%.
 4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 01.12.2021. uz uvećanje 7%.
 5. 30% prilikom rezeracije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka.

Fakultativni izleti: su uvek organizovani od strane lokalne turističke agencije koja je partner GRAND HOLIDAY-a u letovalištu. GRAND HOLIDAY nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenih fakultativnih programa i prema OUP nije odgovoran za njihovo izvođenje , te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja, odnosno nadležnim turističkim službama zemlje u kojoj borave!

PREDSTAVNICI, UPUTSTVA I NAPOMENE GRAND HOLIDAY-a: Predstavnik je osoba koja je angažovana od strane GRAND HOLIADY-a ( ili lokalnog predstavnika, agencije koja zastupa GRAND HOLIDAY) prilikom dolaska i tokom boravka gostiju. Pored ličnog kontakta, koji je utvrđen prema nedeljnom rasporedu, svaki putnik u slučaju nagle potrebe ima mogućnost kontakta sa predstavnikom putem mobilnog telefona ili u prostorijama lokalne agencije - agenta. Sve važne informacije predstavnik ostavlja na info tabli, koja se nalazi na ulazu u objekat, ili na mestu koje je predviđeno za ostavljanje informacija u hotelima. U slučaju bilo kakvog problema vezanog za smeštaj, gosti su dužni da prvog dana boravka obaveste predstavnika o postojećem problemu.Predstavnik je dužan da angažuje ljude koji su zaduženi za servis i da otklone nastale probleme, na vremenski period i brzinu odklanjanja problema Grand Holiday nemože da utiče(zavisi od dostupnosti dostupnih servisera u datom momentu). Putnici sve primedbe mogu da pismenim putem daju predstavniku agencije prvog dana(u dva primerka, svakoj strani po jedan potpisan od strane putnika i predstavnika Grand Holiday-a,ovaj dokumenat jedini validan za odštetni zahtev putnika nakon letovanja). U sobe se ulazi prvog dana posle 14h, a sobe se napoštaju zadnjeg dana do 9h. Putnici za vreme boravka sami održavaju hiogijenu u sobama. Svu nanetu štetu sobama prilikom letovanja putnici su dužni da plate ino partneru ili vlasniku objekta!!! Agencija zadržava pravo da od putnika izvrši potraživanje i naplatu nanete štete sobi ili objektu od nosioca ugovora putovanja i nakon povratka putnika u zemlji. Za ovaj spor nadležan je Opštinski sud u Aleksincu.Primedbe na smeštaj tokom i na kraju perioda letovanja, neće biti razmatrane.

VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni. Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon. Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….),kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.

Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi! Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Agencija ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera. Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta. Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

VAŽNO: Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.
- Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržavapravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre putovanja.

Autobuski prevoz:
Organizovan je visokopodnim ili spratnim autobusima sa klimatizacijom, video i audio opremom.Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski i isključivo na osnovu redosleda prijava . U izuzetnim situacijama možemo da „rezervišemo“ određeno mesto u autobusu ali samo za privilegovane osobe kao npr. invalide ili trudnice. Na polazak naznačen u tabeli , treba doći najkasnije 20 minuta pre naznačenog vremena polaska. Svaki autobus poseduje informativnu tablicu sa natpisom GRAND HOLIDAY.

Tokom vožnje autobusom pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava je najstrože zabranjeno.Pauze tokom putovanja se prave kod većih motela u razmacima od 3-4 sata. Klimatizacija u autobusu tokom letnjih meseci daje odgovarajuću temperaturu za vreme vožnje, a samim tim podnosi komfor putovanja. Međutim tokom najvećih vrućina u julu i avgustu , hlađenje za neke osobe može biti nezadovoljavajuće. Organizator putovanja nije u stanju da predvidi dužinu zadržavanja na granicama radi pasoških i carinskih formalnosti niti da utiče na redosled prelaska autobusa na graničnim prelazima. Nakon dolaska autobusa u letovalište , zbog ograničenih uslova manevra , uskih ulica i saobraćajnih propisa, autobus će se parkirati što je moguće bliže smeštajnom objektu. Organizator nije u obavezi da obezbedi prevoz ili prenos prtljaga od/do mesta parkiranja autobusa do smeštajnog objekta.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NSPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA GRAND HOLIDAY
Organizator putovanja GRAND HOLIDAY licenca OTP 58/2014

 • 1. dan
 • 2. - 11. dan
 • 12. dan
 • 13. dan
1. dan

Polazak

Sastanak putnika u Beogradu / Nišu na dogovorenom mestu u dogovoreno vreme, minimum pola sata pre predviđenog vremena za polazak. Tačno vreme i mesto polaska biće definisano dan pred put. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. - 11. dan

Smeštaj u izabrani hotel na bazi izabrane usluge

Smeštaj u izabrani hotel na bazi izabrane usluge. Smeštaj u hotel je posle 14:00h po turskom vremenu. Postoji mogućnost ranijeg ulaska ukoliko su sobe spremne. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

12. dan

Napuštanje hotela najkasnije do 09:00h

Napuštanje hotela najkasnije do 09:00h po turskom vremenu. Polazak za Srbiju u dogovoreno vreme. Noćna i dnevna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti

13. dan

Dolazak na mesto polaska

Dolazak na mesta polazaka u prepodnevnim / popodnevnim časovima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj usluge.

dete do 7g 60€ dete do 13g -40%
From €348 €279 HB na plaži
13 dana najbolja cena
1. Dete do 7g. 60€ 2. Dete 13g. 186€
From €288 - 396
From €359-599
4./7./11. Jun : 11./13./15. Septembar
From €279 €249 -259 htl 3*
1. Dete do 7g. 50€ 2. Dete 13g. 162€
From €258 BB hotel+prevoz
1. Dete do 7g. 60€ 2. Dete 13g. 174€
From €264 HB hotel+prevoz
1. Dete do 7g 60€ 2. Dete do 13g 186€
From €288 HB hotel+prevoz
1. Dete do 7g 60€ 2. Dete do 13g 132€
From €179 BB hotel+prevoz

https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/aphrodi.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i2.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/b2b.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/halkidikihotel-gr.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/milenijum.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i1.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/fortuniviatges-com.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/transport.png?fit=220%2C100&ssl=1
Kontakt
Adresa:
Knjaza Miloša 27, 18220 Aleksinac
Telefon:
+381 18 804 004,
+381 60 66 55 311
Email:
bookinggrandholiday@gmail.com,
grandholiday@gmail.com

Zapratite nas na socijalnim mrežama:

Close

Hotel Blue Sea 3* Kušadasi

Cena
€299 HB hotel+prevoz po person
Trajanje
10 noći 11 dana
Destinacija
Kušadasi
Putnici
200m od plaže

  Popunite obrazac za rezervaciju. Obavezna polja su označena *