29.04.-04.05. / 06.11.-11.11.20
Cena
€169 po person
Trajanje
6 dana
Destinacija
Putovanja
Putnici
50+
 • Informacije
 • Ostale informacije
 • Program putovanja
 • Galerija
 • Slične ponude
 • Lokacija

Aranžman obuhvata

Destinacija
Putovanja Otkrijte Putovanja
Cena obuhvata
 • Doručak
 • Pratioca grupe
 • Predstavnika tokom boravka
 • Prevoz
Cena ne obuhvata
 • Boravišnu taksu
 • Fakultativne izlete
 • Obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje

AZURNA OBALA 2020

( Tulon, Sen Trope, Marsej, Nica, Gras…)
29.04. – 04.05.2020
06.11. – 11.11.2020

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:

 • Za polaske iz Niša, Aleksinca, Pojata… 179€
 • Za polaske iz Beograda cena aranzmana po osobi 169€
 • Za polaske iz Zaječara, Bora, Kraljeva, Trstenika… cena aranžmana po osobi 189€

CENA UKLJUČUJE:

 • Autobuski prevoz na relacijama prema programu;
 • 3 Nocenja sa doručkom u hotelu sa 3*
 • Usluge pratioca grupe tokom putovanja;
 • Organizaciju putovanja u celini.

CENA NE UKLJUČUJE:

 • Putno osiguranje;
 • Individualne troškove putnika;

Fakultativne izlete:

 • Izlet do Marseja 25€ po osobi
 • Izlet do Sen Tropea 25€ po osobi
 • Izlet do Grasa i Sen Pol de Vansa 25€

 

Moguci nacin placanja: evro se obracunava po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja
 2. 40% prilikom rezervacije, a ostatak na tri jednake rate cekovima gradjana ili administrativnom zabranom

Više o aranžmanu

UPUTSTVA I NAPOMENE:

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.

Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.Objašnjenje: kontinentalni švedski sto –manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti(npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 –8 nedelja unapred. Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnihpropisa s tim u vezi!

Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Agencija će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Agencija ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta. Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NSPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA GRAND HOLIDAY
Organizator putovanja GRAND HOLIDAY licenca OTP 373/2020
Program putovanja br.1 od 05.02.2019.g

 • 2. dan
 • 1. dan
 • 3. dan
 • 4. dan
 • 5. dan
 • 6. dan
2. dan

Dolazak u Tulon

Dolazak u Tulon. Smestaj u hotel. Slobodno vreme ili odlazak na pesacku turu sa vodicem (katedrala, setaliste ''Lafayet'', opera ''Plato Viktor Igo'', ulica Boulevard De Strasbourg, Velika fontana...) Slobodno vreme za samostalno razgledanje. Nocenje.

1. dan

Polazak

Polazak iz Nisa sa parkinga kod Tempa u 14h. Dnevna-nocna voznja preko Hrvatske, Slovenije, Italije uz usputne pauze radi osveženja i regulisanja graničnih formalnosti.

3. dan

Obilazak Marseja

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Marseja, obilazak najznacajnijih znamenitosti sa vodicem (stara luka, kvart ''Reformesu'', Canebijere ulica koja predstavlja ''srce'' grada i u kojoj je ubijen Jugoslovenski kralj Aleksandar Karađorđević, opera iz 18. Veka, katedrala Notre Dame de la Garde) Slobodno vreme. Polazak za Tulon u predvecernjim satima. Nocenje.

4. dan

Obilazak Sen Tropea

Dorucak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Sen Tropea, dzet set oaze Azurne obale. Luksuzne jahte, vip licnosti, mnostvo kafica i barova cine Sen Trope popularnom destinacijom za turiste iz svih delova sveta. Obilazak centra sa vodicem – katedrala Notre – Dame – de- L'Assomption, stari deo grada La Ponche, Trg Place des Lices, luka, Citadela. Povratak u Tulon u vecernjim casovima. Nocenje.

5. dan

Obilazak Nice

Dorucak. Pakovanje i odlazak iz hotela. Dolazak u Nicu, nezvanicnu prestonicu Azorne obale, gde se pravi desetocasovna tehnicka pauza. Obilazak centra sa vodicem (Englesko setaliste, Trg Masena, fontana sunca, Stari grad, Palata pravde, cvetna pijaca ''Cours Saleya''...) Slobodno vreme ili fakultativni odlazak sa vodicem u Gras(prestonica parfema) i Sen Pol de Vans (mali gradic na brdu koji pleni starim gradjevinama odatle se pruza fantastican pogled na okolinu i mediteran). Povratak u Nicu u vecernjim satima. Polazak za Srbiju uz usputne pauze radi osvezenja i regulisanja granicnih formalnosti.

6. dan

Dolazak u Niš

Dolazak u Niš na mesto polaska. Kraj programa.

199
From €229
14.04. - 18.04.2020. / 30.04. - 04.05.2020.
From €85
10.04. - 13.04.2020. / 07.11. - 10.11.2020
From €75
06.03. - 08.03.2020. / 23.10. - 25.10.2020.
From €49
06.03. - 08.03.20 / 09.10. - 11.10.20
From €55
27.03.- 30.03.2020. / 09.10. - 12.10.2020
From €75
03.04.-06.04.2020. / 16.10. -19.10.2020.
From €65
03.04.2020. / 05.04.2020.
From €85
29.04.–04.05. / 06.11.-11.11.20.
From €129
30.04. - 04.05.2020., 06.11.-10.11.2020.
From €115
01.10.2021.
From €449 €379
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/aphrodi.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i2.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/b2b.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/halkidikihotel-gr.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/milenijum.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i1.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/fortuniviatges-com.png?fit=220%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/www.grandholiday.info/wp-content/uploads/2020/03/transport.png?fit=220%2C100&ssl=1
Kontakt
Adresa:
Knjaza Miloša 27, 18220 Aleksinac
Telefon:
+381 18 804 004,
+381 60 66 55 311
Email:
bookinggrandholiday@gmail.com,
grandholiday@gmail.com

Zapratite nas na socijalnim mrežama:

Close

Azurna obala - Tulon, Sen Trope, Marsej, Nica, Gras

Cena
€169 po person
Trajanje
6 dana
Destinacija
Putovanja
Putnici
50+

  Popunite obrazac za rezervaciju. Obavezna polja su označena *